경주

Үйлдвэр (монголд автомашины будаг ч юмуу будгын

ажил хийж байсан хүн)

Ажлын хэлтэй байх

Нас харгалзахгүй

2.400.000+илүү цагтай

 

Нямд амрана

Байртай, хоолтой

 

САМШИЛ 01020486040

Зарын эзний бусад зарууд

Top